Home

Guatamala
Programma
Voortgang
Vrijwilliger
Donaties
Contact

 

Donaties

Om te kunnen blijven investeren in faciliteiten, hulpmiddelen en mensen is geld nodig. Uw financiële bijdrage is hierbij van harte welkom. Door uw bijdrage kunnen wij kansarme kinderen basisonderwijs geven die hen kan leiden naar een betere toekomst.

Mede namens de kinderen alvast onze hartelijke dank!
Het bestuur van Centro Educativo Agrícola.

Nederland
Stichting Centro Educativo Agrícola
NL24ABNA0513843078 ABN-AMRO Alkmaar

Guatemala
Fundación Centro Educativo Agrícola Guatemala
Citibank of Guatemala
Account nr. 324442-3

Werving en beheer van fondsen
Het beleidsplan 2013 geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. In het plan staan ook de doelstellingen, voornaamste activiteiten en bestuurssamenstelling. Onze jaarrekening 2015-2016 geeft informatie over onze balans en resultatenrekening.


© Centro Educativo Agricola.
Website sponsored by Bluedesk e-Business and Cyso Managed Hosting

 

Back home